Zarząd

Prezes Zarządu – Eugenia Rębacz
Pełnomocnik Zarządu – Kornela Matukiewicz

 

 

Statut.pdf