Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku
ul. Starzyńskiego 6-7
76-200 Słupsk

NIP: 839-041-01-40
REGON: 1033964

Telefon: 59 848 67 00
Fax: 59 848 67 03

Sekretariat

tel. 59 848 67 00

mail: sekretariat@pss.slupsk.pl

Kierownik Galerii "Podkowa"

tel. 59 848 67 05

mail: galeria@pss.slupsk.pl

Główny Księgowy

tel. 59 848 67 27

mail:  biuro@pss.slupsk.pl

 Kierownik Działu Marketingu

tel. 59 848 67 22

mail:  handlowy@pss.slupsk.pl

Sekcja Kadr i Płac

tel. 59 848 67 30

mail:  kadry@pss.slupsk.pl

Dział Ekonomiczno – Księgowy

tel. 59 848 67 25

mail: administracja@pss.slupsk.pl

Dział Techniczno - Administracyjny

tel. 59 848 67 03

mail:  techniczny@pss.slupsk.pl

Dział Marketingu

tel. 59 848 67 20

mail:  marketing@pss.slupsk.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku, Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku, Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@pss.slupsk.pl